dePender Advies

Begeleiding van organisatie(onderdelen) en individuen

Enkele voordelen van mediation zijn:

  • de investeringen op het gebied van geld en energie zijn te overzien, terwijl de voordelen groot zijn in vergelijking met de kosten van slepende arbeidsconflicten en het werven van nieuw personeel;
  • een mediation kan in relatief korte tijd tot een goed einde worden gebracht (drie tot vijf sessies);
  • van een geslaagde mediation gaat een positieve werking uit naar de omgeving;
  • de oplossing is gericht op het voorkomen van het beschadigen van relaties, wat een positief effect heeft op de lange termijn.
Conflictbemiddeling


Helaas komt het regelmatig voor, dat een conflict tussen mensen zo hoog is opgelopen, dat beide mensen er niet meer zo goed uitkomen. Ze zitten als het ware vast in een destructief patroon, waarbij de verwachting er op een goede manier met elkaar uit te komen heel ver weg is gezakt. Conflictbemiddeling (mediation) is een heel goed middel om de vastgelopen situatie weer los te trekken. De neutrale begeleider (mediator) fungeert als neutrale tussenpersoon.

In werksituaties kunnen conflicten voorkomen tussen werkgever en werknemer, tussen baas en medewerker en tussen collega’s die met elkaar moeten samenwerken.